Advies Governance van Cybersecurity & Kennisveiligheid

Het Platform IV-HO heeft met KPMG  de position paper ‘Governance van Cybersecurity, Privacy & Kennisveiligheid – Pas toe of leg uit!’ opgesteld.  Het bevat een expertopinie over de inrichting van de cybersecurityfunctie in samenhang met de andere integrale veiligheidsgebieden binnen instellingen. 

De ommezwaai van fysiek naar online onderwijs door de Coronacrisis en de ransomware-aanval op de Universiteit Maastricht staan nog vers in het geheugen en waren acceleratoren om in Platformverband aan een gezamenlijk advies te werken. Vervolgens is met KPMG, experts van instellingen (zoals de CISO’s) en enkele ‘cyberprofessoren’ deze expertopinie tot stand gekomen.

Met het paper hoopt het Platform IV-HO bij te dragen aan kennisdeling en het goede gesprek in de sector hoger onderwijs.

Klik hier voor de Engelse versie van het paper.

Handreiking Controversiële sprekers helpt bij inrichten externe spreker proces.

Een protest tegen een spreker op uw instelling, een verstoorde bijeenkomst door ontevreden personeel- het zijn situaties die u niet wens op uw onderwijsinstelling. Natuurlijk zijn er voorbereidingen getroffen en is de beveiliging betrokken mar wie is er eindverantwoordelijk? Hoe gaat u te werk en hoe maakt u beslissingen over het beleid met betrekking tot externe sprekers? Het platform IV-HO publiceert de Handreiking Controversiële sprekers in het hoger onderwijs vol met handvatten voor het opzetten, evalueren of aanvullen van een gestroomlijnd proces externe sprekers. Klik hier voor het volledige nieuwsbericht.