Conferentie Safe & Open Hoger Onderwijs

6 juni – Academiegebouw Universiteit Utrecht

Sinds 2010 werken onderwijsinstellingen via het Programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO) samen aan praktische instrumenten en kennisdeling voor bestuurders en professionals vanuit een visie op integrale veiligheid. Nu, acht programmajaren later, ligt de vraag voor hoe nu verder?

Op basis van vele gesprekken met bestuurders van universiteiten en hogescholen hebben we een praktische visie op de toekomst van integrale veiligheid in het hoger onderwijs ontwikkeld. Daarnaast heeft de wetenschappelijke Raad van Advies van het programma IV-HO advies uitgebracht, met de aanbeveling dat onze docenten en wetenschappers meer steun verdienen wanneer zij op de persoon aangevallen worden vanwege hun bijdrage aan het maatschappelijk debat, terwijl dat debat juist in alle openheid gevoerd moet worden om polarisatie in onze samenleving het hoofd te bieden.

Graag nodigen wij u uit om in aanwezigheid van minister van Engelshoven (OCW), de voorzitters van de VH en VSNU en veel betrokken collega’s het vraagstuk van veiligheid en openheid te bespreken en onze intensievere samenwerking te bekrachtigen tijdens deze conferentie die in samenwerking met de Universiteit Utrecht is georganiseerd. Het motto hierbij is meer dan ooit actueel: Safe & Open!

Het programma van de conferentie kunt u hier bekijken.

Aanmelden voor de conferentie?

Dat kan via deze link

Programma

Het dagprogramma vindt u hier

Meer informatie over de conferentie?

Mail ons via: info [at] integraalveilig-ho.nl

Volg ons op twitter: @IntegraalVeilig

Bekijk de video over Integrale Veiligheid

Lees hier de officiële uitnodigingsbrief voor de conferentie.