Nieuwe wet en onverminderde dreiging

Op 2 april 2019 heeft de AIVD een nieuw jaarverslag gepubliceerd. De bevindingen en aanbevelingen uit dit verslag zijn voor een aanzienlijk deel ook relevant voor functionarissen van instellingen in het Hoger Onderwijs.

De strekking van het verslag is als volgt: “De invoering van de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 heeft een grote rol gespeeld in 2018. De wet grijpt diep in op de kern van ons werk. De impact was groter dan vooraf gedacht.

In de tussentijd werd de dreiging voor ons land niet minder. Nederland had te maken met agressieve en brutale spionage- en inmeningsoperaties, voor het eerst waren er gewelddadige incidenten met een jihadistisch of radicalislamitisch motief.

De polarisatie in de samenleving zorgt ervoor dat groepen tegenover elkaar komen te staan en het anti-islam en het anti-overheidssentiment toeneemt.”

Het jaarverslag AIVD 2018 vindt u hier.