Integrale veiligheid in het hoger onderwijs is niet alleen een zaak voor veiligheidsfunctionarissen, maar vooral ook voor instellingsbesturen.

In het kader van compliance en control moet het bestuur zicht hebben op de risico’s en de te beschermen belangen.

Integrale benadering veiligheid

Op het Congres iBestuur 2014 spraken Doekle Terpstra en Paul Rullman in de presentatie Wat als het tocht tussen de voor- en de achterdeur? (pdf – 288 kB) over integrale veiligheid in het hoger onderwijs.

Aan de hand van herkenbare voorbeelden leggen zij uit dat een integrale benadering van verschillende thema’s (informatiebeveiliging, kennisveiligheid, privacybescherming en integriteit) helpt om de veiligheid te verhogen.