De Cyber Security Raad (SCR) heeft een handreiking gepubliceerd met een aantal praktische zaken om op het gebied van cyber security rekening mee te houden. Hoewel de handreiking is geschreven voor het bedrijfsleven, zijn de aandachtspunten die de CSR schetst ook voor het Hoger Onderwijs relevant.

Het document vindt u hier.