De Nederlandse samenleving digitaliseert in rap tempo. Dit biedt nieuwe en innovatieve mogelijkheden, maar zorgt ook voor een toenemende kwetsbaarheid voor misbruik en verstoring. De verspreiding van malware en DDoS-aanvallen zijn voorbeelden hiervan.

Kabinetsvisie op cybersecurity

In de Nationale Cybersecurity Strategie heeft het kabinet uitgangspunten geformuleerd voor een veilige en betrouwbare ict en het beschermen van de openheid en vrijheid van het internet.

Nederland moet nationaal en internationaal de krachten van betrokken publieke en private partijen bundelen en versterken, om zo goed te kunnen blijven reageren op nieuwe bedreigingen.

Een integrale benadering van het thema cybersecurity is hierbij ook van belang. Het hangt namelijk nauw samen met mensenrechten, internetvrijheid, privacy, maatschappelijke groei en innovatie.

De Nationale Cybersecurity Strategie 2 (NCSS2) legt deze bredere kabinetsvisie op cybersecurity uit en benoemt verantwoordelijkheden en concrete acties.