Offerteaanvraag e-learning Integrale Veiligheid voor de medezeggenschap

Het programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO) heeft tot doel hogescholen en universiteiten te ondersteunen in het (blijven) bieden van een veilige en integere werk- en leeromgeving voor studenten en medewerkers. Het programma biedt een platform voor onderwijsinstellingen en ketenpartners voor samenwerking en het verzamelen en ontwikkelen van instrumenten om grip te krijgen op incidenten en veiligheidsrisico’s.

De medezeggenschap heeft op veel hogescholen en universiteiten instemmingsrecht op de begroting en op andere op de hoofdlijnen daarvan. Hierin hebben leden van de medezeggenschapsraad ook stemrecht, of in ieder geval grote invloed, op het (integrale) veiligheidsbeleid van de instelling. Om de jaarlijks wisselende leden van de studentgeleding van medezeggenschapsraden te voorzien van voldoende kennis en ervaring om verstandige keuzes te maken op het gebied van integrale veiligheid wordt een e-learning ontwikkeld die gericht is op studenten in de medezeggenschap.

De ontwikkeling van de e-learning wordt uitbesteed aan een externe partij en om de keuze voor deze partij goed overwogen te kunnen maken wordt iedere potentiële partij gevraagd een offerte te sturen. De offerteaanvraag, mat daarin alle specificaties waaraan de offerte moet voldoen, vindt u hieronder. Heeft u na het lezen van de offerteaanvraag toch nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Klaasjan Boon, secretaris van het programma IV-HO. Contactgegevens vindt u in de offerteaanvraag.

De offerteaanvraag vindt u hier.