Om de doelen van het Platform IV-HO te realiseren is een stuurgroep ingesteld. De stuurgroep heeft de taak de strategische koers voor het platform uit te zetten en om samenwerking op het gebied van integrale veiligheid ook op bestuurlijk niveau te stimuleren.

Leden stuurgroep IV-HO

Nicoly Vermeulen (TU Delft)

Nicoly Vermeulen studeerde bedrijfsinformatica en bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Na haar studie heeft ze onder meer gewerkt bij ING als COO/CFO voor ING International Private Banking. Daarnaast heeft zij bij ING onder meer de functie van Chief Operating Officer en Chief Financial Officer vervuld. Ook was zij voorzitter van de Raad van Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank. Sinds 2018 is Nicoly Vermeulen lid van het college van bestuur van de TU Delft, waar zij de rol van Vice President Operations vervult.

Hans Camps (Haagse Hogeschool)

Hans Camps studeerde Politicologie en Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit (toen nog Katholieke Universiteit Nijmegen geheten). Hij heeft na zijn studie onder meer gewerkt als controller en later als directeur voor het arrondissement Den Haag. Ook is Hans Camps werkzaam geweest als gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Delft voor hij in 2011 lid werd van het college van bestuur van het ROC Mondriaan. Sinds december 2017 is Hans lid van het college van bestuur van de Haagse Hogeschool.

Jan Bogerd (Hogeschool Utrecht)

Jan Bogerd studeerde Social Studies aan de Hogeschool Utrecht, waar hij later Collegevoorzitter zou worden. Daarvoor heeft hij onder meer lesgegeven in het HBO en is hij vakgroep voorzitter geweest en heeft hij op verschillende afdelingen bestuurlijke functies bekleed. Naast zijn voorzitterschap van de HU is Jan ook lid van de raad van toezicht van het Wellantcollege van het Utrecht Science Park. Daarnaast vervult Jan de rol van voorzitter van Stichting Studielink. Jan Bogerd is sinds 1 september 2015 Collegevoorzitter van de Hogeschool Utrecht.

Vacature bestuurder universiteit

Erwin Bleumink (SURF)

Erwin Bleumink is a member of SURF’s executive board. Within the board he is res­ponsible for SURF’s portfolio management, technology & innovation coordination, education innovation with IT and the SURF organisation. Erwin is also member of the steering group for the Acceleration Plan for Educational Innovation with ICT. Erwin is an active member of the Dutch IT scene with a focus on security at CIO plat­form Netherlands, The National Cyber Security Centre (NCSC) and Digital Infrastructure Netherlands (DINL). And Erwin collaborates with his international peers within GÉANT and the Global Research & Education Forum. Before joining SURF, Erwin studied information management and worked as a strategy and innovation consultant helping banks, telecom operators, ISPs, and several Dutch ministries.

Feite Hofman (Ministerie OCW) – Agendalid

Feite Hofman studeerde Algemene Economie aan de VU en nam na zijn studie deel aan het Kandidatenprogramma van de Algemene Bestuursdienst van de Rijksoverheid. Hij begon zijn carrière op het toenmalige ministerie van VROM waarna hij verschillende managementfuncties bij verschillende departementen bekleedde. Zo vervulde Feite onder meer de functie van plaatsvervangend directeur Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt bij het ministerie van VWS en de functie hoofd van de afdeling Lonen en Inkomensvraagstukken bij het ministerie van SZW. In 2013 werd hij directeur Financieel Economische Zaken bij het ministerie van OCW en in 2016 maakte hij de overstap naar zijn huidige functie van Directeur Hoger Onderwijs & Studiefinanciering.

Ron Massink (TU Delft)

Ron Massink studeerde onder meer Security Management aan de Haagse Hogeschool en werkte voor de politie, het UWV en de SVB, waarna hij overstapte naar de TU Delft. Vanwege zijn ervaring in de veiligheidsbranche is Ron tevens docent voor post-graduate studenten bij de stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde (PHOV) geworden en is hij sinds 2004 ook CEO bij Lindyn, een consultancybureau op het gebied van integrale veiligheid. Vanaf 2006 is hij Corporate Manager Integrale Veiligheid aan de TU Delft.