Om de doelen van het Platform IV-HO te realiseren is een stuurgroep ingesteld. De stuurgroep heeft de taak de strategische koers voor het platform uit te zetten en om samenwerking op het gebied van integrale veiligheid ook op bestuurlijk niveau te stimuleren.

Leden stuurgroep IV-HO

 

Wilma de Koning (Radboud Universiteit)

Wilma de Koning studeerde bedrijfseconomie aan de HEAO in Eindhoven en aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ze volgde de postdoctorale opleiding Accountancy in Rotterdam en accountancy en milieu aan de Universiteit van Amsterdam. Vanaf 1987 maakte ze een gevarieerde carrière binnen het onderwijs. Ze begon als docent aan het Eindhovens Avondcollege en bekleedde verscheidene functies voor Fontys Hogescholen. Daarna maakte ze de overstap naar de Universiteit van Tilburg waar ze directeur was van de faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen en secretaris/algemeen directeur. In 2009 keerde ze terug bij Fontys Hogescholen als lid van het college van bestuur waar ze Kwaliteitszorg Onderwijs, Onderzoek, HRM, ICT, en Financiën in portefeuille had. Wilma de Koning is sinds 1 december 2013 vicevoorzitter van het college van bestuur van de Radboud Universiteit.

 

Hans Camps (Haagse Hogeschool)

Hans Camps studeerde Politicologie en Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit (toen nog Katholieke Universiteit Nijmegen geheten). Hij heeft na zijn studie onder meer gewerkt als controller en later als directeur voor het arrondissement Den Haag. Ook is Hans Camps werkzaam geweest als gemeentesecretaris en algemeen directeur van de gemeente Delft voor hij in 2011 lid werd van het college van bestuur van het ROC Mondriaan. Sinds december 2017 is Hans lid van het college van bestuur van de Haagse Hogeschool.

 

Jan Bogerd (Hogeschool Utrecht)

Jan Bogerd studeerde Social Studies aan de Hogeschool Utrecht, waar hij later Collegevoorzitter zou worden. Daarvoor heeft hij onder meer lesgegeven in het HBO en is hij vakgroep voorzitter geweest en heeft hij op verschillende afdelingen bestuurlijke functies bekleed. Naast zijn voorzitterschap van de HU is Jan ook lid van de raad van toezicht van het Wellantcollege van het Utrecht Science Park. Daarnaast vervult Jan de rol van voorzitter van Stichting Studielink. Jan Bogerd is sinds 1 september 2015 Collegevoorzitter van de Hogeschool Utrecht.


Marcel Nollen (Vrije Universiteit Amsterdam

Marcel Nollen studeerde bestuurskunde aan de TU Twente, Change Management aan de Vrije Universiteit Amsterdam en is gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg. Na zijn studie heeft hij gewerkt bij verschillende organisatieadviesbureaus en enkele ministeries. Daarna is hij bestuurder geweest van een ROC (Albeda College) en een hogeschool (Inholland). Sinds 2019 is hij lid College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Jet de Ranitz (SURF)

Jet de Ranitz studeerde Franse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden. Na haar studie was ze onder meer directeur van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg, zakelijk directeur van het Nederlands Dans Theater in Den Haag en voorzitter van het college van bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Daarna was ze voorzitter van het college van bestuur van Hogeschool Inholland. Sinds mei 2020 is Jet voorzitter van de raad van bestuur van SURF.

 

 

 

Ron Massink (TU Delft)

Ron Massink studeerde onder meer Security Management aan de Haagse Hogeschool en werkte voor de politie, het UWV en de SVB, waarna hij overstapte naar de TU Delft. Vanwege zijn ervaring in de veiligheidsbranche is Ron tevens docent voor post-graduate studenten bij de stichting Post Hoger Onderwijs Veiligheidskunde (PHOV) geworden en is hij sinds 2004 ook CEO bij Lindyn, een consultancybureau op het gebied van integrale veiligheid. Vanaf 2006 is hij Corporate Manager Integrale Veiligheid aan de TU Delft.