Intentieverklaring VH, VSNU en OCW

Tijdens de conferentie Safe & Open Hoger Onderwijs presenteerden de voorzitter van de Vereniging Hogescholen, de voorzitter van de VSNU en Directeur-generaal van het ministerie van OCW een intentieverklaring met afspraken om samen op te trekken voor integrale veiligheid in het hoger onderwijs ten behoeve van een open en veilig leer- en werkklimaat. De intentieverklaring is een uitbreiding op de Rotterdamverklaring.

In de intentieverklaring is onder meer afgesproken dat beide koepels een portefeuillehouder Veiligheid aanstellen binnen het bestuur en dat beide koepels de stuurgroep IV-HO, die het HO vertegenwoordigd op het gebied van Integrale Veiligheid, zullen samenstellen. Het ministerie van OCW heeft op haar beurt toegezegd het programma IV-HO voor in ieder geval 5 jaar financieel te steunen en de uitgangspunten in de intentieverklaring te ondersteunen.

De gehele, ondertekende, intentieverklaring is hier te vinden:

Intentieverklaring