Integriteit is in geen enkele organisatie vanzelfsprekend. Niet-integer gedrag komt ook voor in universiteiten en hogescholen en kan leiden tot grote schade voor de instelling. Bewustwording van de risico’s, het bespreekbaar maken en voorbeeldgedrag zijn essentieel in het voorkomen van niet-integer handelen.

Integriteit in het hoger onderwijs

Integriteitsrisico’s in het hoger onderwijs zijn bijvoorbeeld: falsificatie, plagiaat, zich onterecht voordoen als (mede)auteur, niet erkennen van bijdragen van andere auteurs, datalekken, verduistering, belangenverstrengeling, misbruik van bevoegdheden en ongewenste omgangsvormen.

Gevangenisstraf en sociale uitsluiting zijn mogelijke gevolgen voor de overtreder. Daarnaast ontstaat voor de organisatie veelal een crisissituatie: het beschadigt het vertrouwen en de reputatie, wat vaak ook leidt tot financiële gevolgen.

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema integriteit

Instrumenten per processtap

Er is geen kant-en-klare oplossing voor integriteit en ethiek, maar u kunt in uw onderwijsinstelling wel een bijdrage leveren aan het voorkomen van niet-integer gedrag. Een Integraal Risico Management Assessment (IRMA) helpt u hierbij door integriteitskwesties te leren herkennen en bespreekbaar te maken.

Ook voorbeeldgedrag en een professionele houding van medewerkers en studenten blijft van groot belang voor de integriteit van de instelling. Een gedragscode, branchecode of integriteitscode met spelregels helpt u hierbij.

Risicomanagement

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op

Beleid

Nederlandse gedragscode wetenschapsbeoefening

Organisatie

Branchecode goed bestuur

Meer over integriteit

Bezoek de onderstaande websites voor meer informatie over integriteit.