Als het beleid is bepaald, is het zaak om dit te organiseren en te implementeren. Hierbij is governance van belang: beschouw integrale veiligheid niet alleen als onderdeel van de bedrijfsvoering, maar juist ook als onderwerp in het corporate risicomanagementbeleid van de instelling.

Dit vergt een omslag in denken, omdat (integrale) veiligheid niet in het primaire proces van een hogeschool of universiteit zit en omdat decanen en directeuren te maken hebben met 3 verschillende vormen van autonomie (juridisch, financieel en organisatorisch).

Instrumenten per thema

Integraal

E-learning Medezeggenschap

Quickscan kleine hogescholen

Crisismanagement

E-learning Medezeggenschap

Quickscan kleine hogescholen

Zorgwekkend gedrag en radicalisering

Privacy en cybersecurity

Kennisveiligheid

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op

Internationalisering

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op

Gebouwveiligheid en bhv

Sociale veiligheid

Integriteit

Arbo en milieu