Als het beleid is bepaald, is het zaak om dit te organiseren en te implementeren. Hierbij is governance van belang: beschouw integrale veiligheid niet alleen als onderdeel van de bedrijfsvoering, maar juist ook als onderwerp in het corporate risicomanagementbeleid van de instelling.

Dit vergt een omslag in denken, omdat (integrale) veiligheid niet in het primaire proces van een hogeschool of universiteit zit en omdat decanen en directeuren te maken hebben met 3 verschillende vormen van autonomie (juridisch, financieel en organisatorisch).

Instrumenten per thema

Integraal

Toolkit implementatie IV-framework

E-learning Medezeggenschap

Video’s veiligheidsbeleid

Quickscan kleine hogescholen

Integrale veiligheid in governance en bedrijfsvoering

Managementsysteem Integrale Veiligheid (MIVH)

Branchecode goed bestuur

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs

Crisismanagement

Toolkit implementatie IV-framework

E-learning Medezeggenschap

Video’s veiligheidsbeleid

Quickscan kleine hogescholen

Integrale veiligheid in governance en bedrijfsvoering

Managementsysteem Integrale Veiligheid (MIVH)

Branchecode goed bestuur

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema crisismanagement

Zorgwekkend gedrag en radicalisering

E-learning Alarming Behaviour

Controversiële en emotionele onderwerpen in de klas

Trainingsaanbod zorgwekkend gedrag en radicalisering

Procesgang omgaan met zorgwekkend gedrag en radicalisering

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema zorgwekkend gedrag en radicalisering

Privacy en cybersecurity

Leidraden informatiebeveiliging

Verwerking van persoonsgegevens

Meldplicht datalekken

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema privacy en cybersecurity

Kennisveiligheid

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema kennisveiligheid

Internationalisering

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema internationalsering

Gebouwveiligheid en bhv

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema gebouwveiligheid en BHV

Sociale veiligheid

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema sociale veiligheid

Integriteit

Branchecode goed bestuur

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema integriteit

Arbo en milieu

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema arbo en milieu