In het hoger onderwijs, met name bij universiteiten, is kennisveiligheid een belangrijk thema. Bij wetenschappelijk onderzoek en innovaties is namelijk een groot risico op (digitale) spionage, diefstal van gegevens of social engineering door inlichtingendiensten of commerciële organisaties. Zij zijn geïnteresseerd in het intellectuele eigendom van uw organisatie: de kennis, vorderingen en resultaten van deze onderzoeken en innovaties.

Spionage en diefstal

Bij veel onderwijsinstellingen is dit besef echter niet of nauwelijks aanwezig en zijn er vaak te weinig maatregelen genomen om spionage of diefstal te voorkomen. Daarnaast bevinden onderzoekers zich in een spanningsveld tussen enerzijds geheimhouding en anderzijds ‘open access’ om subsidies voor onderzoeken te krijgen.

Het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) ondersteunt onderzoekers die worstelen met dit dilemma. Daarnaast biedt het programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs hulp en handvatten aan coördinatoren, veiligheidsfunctionarissen en instellingsbesturen voor het beveiligen van de aanwezige kennis.

Instrumenten per stap

Risicomanagement

Dossier spionage

Beleid

Terrorismebestrijding

Bewustzijn

E-learning spionage