Tijdens het Congres Safe and Open Higher Education op 20 juni 2016 hebben verschillende partijen in het hoger onderwijs de Rotterdamverklaring ondertekend.

Gezamenlijke ambities

De Rotterdamverklaring (pdf – 75 kB) geeft de gezamenlijke ambities van de instellingen in het hoger onderwijs op het gebied van veiligheid weer.

Doelstellingen

In fase 4 van het programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs werken we aan het realiseren van de doelstellingen uit de Rotterdamverklaring:

  1. Instellingen werken zelf aan een realistisch veiligheidsbeleid waarin de afweging tussen openheid en veiligheid bewust gemaakt wordt.
  2. Instellingen werken met hun ketenpartners samen om dit beleid te realiseren en hun weerbaarheid tegen incidenten te vergroten.
  3. De nieuwste wetenschappelijke inzichten worden opgehaald en benut.
  4. Instellingen werken samen door expertise en ervaring te delen en methodieken en werkwijzen samen te ontwikkelen.