Tijdens het Congres Safe and Open Higher Education op 20 juni 2016 hebben verschillende partijen in het hoger onderwijs de Rotterdamverklaring ondertekend.

Gezamenlijke ambities

De Rotterdamverklaring (pdf – 75 kB) geeft de gezamenlijke ambities van de instellingen in het hoger onderwijs op het gebied van veiligheid weer.

De doelstellingen van de Rotterdamverklaring zoals hieronder beschreven zijn in juni 2018 bestendigd door de intentieverklaring die de koepels VH en VSNU en het ministerie van OCW hebben getekend tijdens de conferentie Safe & Open Hoger Onderwijs.

Doelstellingen

In fase 4 van het programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs is er gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen uit de Rotterdamverklaring:

1. Instellingen werken zelf aan een realistisch veiligheidsbeleid waarin de afweging tussen openheid en veiligheid bewust gemaakt wordt.
2. Instellingen werken met hun ketenpartners samen om dit beleid te realiseren en hun weerbaarheid tegen incidenten te vergroten.
3. De nieuwste wetenschappelijke inzichten worden opgehaald en benut.
4. Instellingen werken samen door expertise en ervaring te delen en methodieken en werkwijzen samen te ontwikkelen.