Om de doelen van het Platform IV-HO te realiseren is een stuurgroep ingesteld. De stuurgroep heeft de taak de strategische koers voor het platform uit te zetten en om samenwerking op het gebied van integrale veiligheid ook op bestuurlijk niveau te stimuleren.

Jet de Ranitz (SURF)

Jet de Ranitz studeerde Franse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden. Na haar studie was ze onder meer directeur van de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen aan de Universiteit van Tilburg, zakelijk directeur van het Nederlands Dans Theater in Den Haag en voorzitter van het college van bestuur van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Daarna was ze voorzitter van het college van bestuur van Hogeschool Inholland. Sinds mei 2020 is Jet voorzitter van de raad van bestuur van SURF.

Jopie Nooren  (Hogeschool van Amsterdam)

Na haar studies Ergotherapie aan de Hogeschool Heerlen en Beleid en Management Gezondheidszorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) was Jopie Nooren wetenschappelijk medewerker en universitair docent bij de EUR. Vervolgens werkte zij bij Zorgverzekeraars Nederland en was ze directeur van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. Daarna trad ze toe tot de raad van bestuur van zorginstelling Lunet zorg in Eindhoven. Van 2013 tot 2021 was zij voorzitter van de raad van bestuur bij Bartiméus. Sinds 1 maart 2021 is Jopie voorzitter van de Hogeschool van Amsterdam.

Nicole Ummelen (TU/e)

Nicole Ummelen begon haar loopbaan als wetenschapper in de technische communicatie. Ze promoveerde in 1997 aan de Universiteit Twente en was universitair docent aan de TU Delft en Universiteit van Tilburg. Daar werd zij onderwijsdirecteur en lid van het faculteitsbestuur, en maakte de overstap naar bestuurlijk werk. Ze vervulde leidinggevende functies in onderwijs- en onderzoeksstrategie en -dienstverlening aan de TU Delft en de Universiteit van Amsterdam. Sinds 2012 is zij verbonden aan de TU Eindhoven, eerst als secretaris van de universiteit, en sinds 2019 als vicevoorzitter in het College van Bestuur, verantwoordelijk voor bedrijfsvoering waaronder financiën, IT, en huisvesting. Binnen UNL is zij bestuurlijk trekker voor cyber security en voor integrale veiligheid.