Aandacht voor arbo en milieu binnen onderwijsinstellingen is belangrijk om een veilige en gezonde omgeving te kunnen bieden aan medewerkers en studenten.

Hierbij gaat het om onderwerpen als een gezonde werkplek, verzuim, preventie, ongewenst gedrag, werkdruk en arbeidsrisico’s.

Arbo en milieu verbeteren met tools

Het verbeteren van arbo en milieu in het hoger onderwijs begint bij risicomanagement: het inventariseren van de veiligheids- en gezondheidsrisico’s (RI&E). In deze stap legt u vast welke risico’s er zijn en maakt u een plan van aanpak om deze risico’s te beperken. Dit plan van aanpak moet voor instemming worden voorgelegd aan de MR.

Het hbo kent een gezamenlijke door het steunpunt RIE erkende branche RI&E-hbo, door en voor hogescholen ontwikkeld. Hierin zijn op het hbo toegespitste vragenlijsten te vinden. 

Het hbo heeft een specifieke corona handreiking ontwikkeld, met oplossingen voor risico’s die zich voordoen. Deze handreiking wordt regelmatig geactualiseerd. 

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema arbo en milieu

Instrumenten per processtap

In de arbocatalogi voor hbo’s en universiteiten vindt u veel praktische informatie op het gebied van arbo en milieu. Daarnaast kunt u inspiratie opdoen via de tools die het Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs gratis ter beschikking stelt: een asbestbeheersplan en een incidentenregistratie.

Risicomanagement

Organisatie

Coronahandreiking hbo (Zestor)

Arbeidsongeval melden

Asbestbeheersplan

Incidentenregistratie

Beleid

Gezond, veilig en vitaal werken voor het hbo (Zestor)

Arboportaal