Na het inventariseren van de risico’s en kansen moet het instellingsbestuur de kaders en uitgangspunten voor het integraal veiligheidsbeleid bepalen.

Nog te vaak is de verantwoordelijkheid voor veiligheid versnipperd binnen een hogeronderwijsinstelling en zijn beleidsplannen slechts op deelgebieden geschreven. Het risico hiervan is dat u bij sommige calamiteiten geen duidelijke verantwoordelijke afdeling of functionaris kunt aanwijzen bij calamiteiten.

Bij een integrale aanpak moeten verschillende afdelingen en functionarissen (bij voorkeur onder regie) samenwerken, zodat er structureel aandacht is voor het voorkomen en beheersen van onveilige situaties. Integraal veiligheidsbeleid is beleid dat niet alleen reageert op losstaande incidenten, maar ook de achterliggende problematiek aanpakt en proactief anticipeert op de toekomst.

Instrumenten per thema

Integraal

Kennis- en dilemmafiches

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs

Crisismanagement

Handreiking Ernstige Geweldsincidenten

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema crisismanagement

Zorgwekkend gedrag en radicalisering

Handreiking Controversiële sprekers

Afwegingskader huiselijk geweld

Handreiking preventie en omgaan met schoolaanslagen

Handreiking signalering en begeleiding veiligheids- en leefstijlrisico’s

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema zorgwekkend gedrag en radicalisering

Privacy en cybersecurity

Privacy-modelbeleid

SURFaudit

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema privacy en cybersecurity

Kennisveiligheid

Terrorismebestrijding

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema kennisveiligheid

Internationalisering

Risk analysis higher education institutions

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema internationalsering

Gebouwveiligheid en bhv

CvB-besluit en scenariokaart weeralarm Code Rood

Handreiking Ernstige Geweldsincidenten

Handreiking preventie en omgaan met schoolaanslagen

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema gebouwveiligheid en BHV

Sociale veiligheid

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema sociale veiligheid

Integriteit

Nederlandse gedragscode wetenschapsbeoefening

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema integriteit

Arbo en milieu

Arboportaal

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema arbo en milieu