Risicomanagement gaat om het inventariseren en beoordelen van mogelijke risico’s.
RI&E, risicoprofielen en risicoanalyses op het gebied van (cyber)security zijn bronnen om sturingsinformatie te genereren.

Meestal bestaat het risicomanagementproces uit 6 stappen om een afweging te kunnen maken voor het nemen van proportionele, efficiënte en effectieve beveiligingsmaatregelen:

  1. Doelstelling vaststellen
  2. Risico’s en kansen identificeren
  3. Gevolgen inschatten
  4. Risico’s en kansen beoordelen
  5. Risico’s en kansen beheersen
  6. Monitoring

Het is belangrijk om de vele dwarsverbanden van risico’s, kansen en tegenstrijdige belangen in de aanpak te zien. Blijf voor draagvlak in contact met de kerndoelen van de organisatie en informeer medewerkers en bestuurders over de resultaten van de aanpak.

Instrumenten per thema

Integraal

Risico- en Dreigingsbeeld Hoger Onderwijs 2021

Onderzoek veiligheidsrisicomanagement

Dreigingsbeeld HO

Integraal veiligheidsrisicoprofiel

Naar een integrale veiligheidsinfrastructuur

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs

Crisismanagement

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema crisismanagement

Zorgwekkend gedrag en radicalisering

Ketensamenwerking rond Zorgwekkend Gedrag in het hoger onderwijs

Het topje van de ijsberg

Triggerfactoren in het radicaliseringsproces

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema zorgwekkend gedrag en radicalisering

Privacy en cybersecurity

Cyberdreigingsbeeld

Privacy Impact Assessment (PIA)

Cyberdreigingsbeeld hoger onderwijs

Beveiligingsadviezen NCSC

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema privacy en cybersecurity

Kennisveiligheid

AIVD-jaarverslagen

Dossier spionage

Kwetsbaarheidsanalyse spionage (KWAS)

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema kennisveiligheid

Internationalisering

Video risico’s buitenland

Pre-departure training voor studenten

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema internationalsering

Gebouwveiligheid en bhv

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema gebouwveiligheid en BHV

Sociale veiligheid

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema sociale veiligheid

Integriteit

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema integriteit

Arbo en milieu

Asbestbeheersplan

Incidentenregistratie

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema arbo en milieu