Risicomanagement gaat om het inventariseren en beoordelen van mogelijke risico’s. RI&E, risicoprofielen en risicoanalyses op het gebied van (cyber)security zijn bronnen hiervoor.

Meestal bestaat het risicomanagementproces uit 6 stappen om een afweging te kunnen maken voor het nemen van proportionele, efficiënte en effectieve beveiligingsmaatregelen:

  1. Doelstelling vaststellen
  2. Risico’s en kansen identificeren
  3. Gevolgen inschatten
  4. Risico’s en kansen beoordelen
  5. Risico’s en kansen beheersen
  6. Monitoring

Het is belangrijk om de vele dwarsverbanden van risico’s, kansen en tegenstrijdige belangen in de aanpak te zien. Blijf voor draagvlak in contact met de kerndoelen van de organisatie en informeer medewerkers en bestuurders over de resultaten van de aanpak.

Instrumenten per thema

Integraal

Dreigingsbeeld HO

Crisismanagement

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op

Zorgwekkend gedrag en radicalisering

Privacy en cybersecurity

Kennisveiligheid

Dossier spionage

Internationalisering

Gebouwveiligheid en bhv

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op

Sociale veiligheid

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op

Integriteit

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op

Arbo en milieu

Asbestbeheersplan

Incidentenregistratie