In gebouwen van hogescholen en universiteiten komen veel mensen bij elkaar. Het is daarom belangrijk om deze gebouwen en de omgeving zo veilig mogelijk te maken. Goede afspraken en protocollen zijn hierbij onmisbaar.

Bedrijfshulpverlening (bhv)

Elke onderwijsinstelling moet een bhv-plan hebben met maatregelen en voorzieningen om na een ongeval of incident tijdig en correct te reageren. Voor het inrichten van de bhv-organisatie kunt u gebruik maken van de arbocatalogi voor hbo en universiteiten.

Platformen veiligheid en beveiliging

In het Platform Veiligheid & Beveiliging HBO en het Platform Beveiliging Nederlandse Universiteiten (PBNU) delen veiligheids- en beveiligingsfunctionarissen van diverse onderwijsinstellingen hun best practices en kennis over veiligheid en beveiliging van gebouwen.

Sinds december 2016 werken de twee platformen samen om hun kennis en ervaring uit te wisselen tussen alle aangesloten hogescholen en universiteiten. Wilt u als instelling lid worden van een van de platformen?

In het kader van crisismanagement is het verstandig om regelmatig een crisisoefening te houden binnen uw instelling. U ontdekt dan of het bhv-plan en andere protocollen verbeterd moeten worden.

In het programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs wordt momenteel gewerkt aan een app die kan helpen met crowdmanagement.

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema gebouwveiligheid en BHV

Instrumenten per processtap

Iedere hogeschool of universiteit kan gratis gebruik maken van de Handreiking preventie en omgaan met schoolaanslagen en de Scenariokaart school shooting.

Beleid

CvB-besluit en scenariokaart weeralarm Code Rood

Handreiking Ernstige Geweldsincidenten

Handreiking preventie en omgaan met schoolaanslagen

Organisatie

Continuïteitsmanagement

Scenariokaart school shooting