Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs

Een initiatief van de Vereniging Hogescholen en Universiteiten van Nederland.
Samen voor een open en veilige leer- en werkomgeving.