Voor het creëren van een veilige werk- en leeromgeving voor studenten en medewerkers en om te komen tot een integraal veiligheidsbeleid, doorloopt de hogeronderwijsinstelling 5 achtereenvolgende stappen.

  1. Risicomanagement
  2. Beleid
  3. Organisatie
  4. Bewustzijn
  5. Continuïteitsmanagement

Instrumenten

U vindt per processtap en per thema verschillende handige instrumenten om invulling te geven aan de integrale veiligheid binnen uw hogeschool of universiteit.