De maatschappelijke en politieke aandacht voor cybersecurity en privacy is groot. Cybersecurity richt zich op de bescherming tegen cybercrime en datalekken en op de continuïteit in de bedrijfsvoering en Privacy is een individueel recht.

Cybersecurity en privacy in het HO

Social media, cloud computing, bring your own device (byod), draadloos internet (wi-fi), internet of things en andere ict-ontwikkelingen bieden naast gemak ook nieuwe uitdagingen voor privacy en informatiebeveiliging.

Hogescholen en universiteiten die op een verantwoorde en bewuste manier willen omgaan met deze thema’s, kunnen terecht bij SURF. Onderdeel van SURF is SCIPR: een community van informatiebeveiligers en privacy officers die gezamenlijk beleid, procedures en leidraden ontwikkelen voor onderwijs en onderzoek. Wilt u zich bij de community aansluiten?

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema privacy en cybersecurity

Instrumenten per processtap

Veel instrumenten voor privacy en cybersecurity worden verzameld en ontwikkeld in communities. Hieronder vindt u een selectie van deze instrumenten.

Risicomanagement

Cyberdreigingsbeeld

Privacy Impact Assessment (PIA)

Cyberdreigingsbeeld hoger onderwijs

Beveiligingsadviezen NCSC

Beleid

Privacy-modelbeleid

SURFaudit

Organisatie

Leidraden informatiebeveiliging

Verwerking van persoonsgegevens

Meldplicht datalekken

Bewustzijn

Handreiking Governance van Privacy

Position paper ‘Governance van Cybersecurity, Privacy & Kennisveiligheid’

MOOC over Europese privacywetgeving

Politiedatabase gestolen e-mailadressen

Cybersave yourself

Cyber security congres

Continuïteitsmanagement