Privacyverklaring Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs

In deze privacyverklaring lees je hoe het Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs omgaat met je persoonsgegevens in het kader van de uitoefening van haar taken.

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 15-4-2020.

Over Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs

Het Platform IV-HO is een samenwerkingsplatform, ondergebracht bij SURF, waar professionals van hoger onderwijsinstellingen in Nederland kennis en ervaring uitwisselen (halen/brengen) ten behoeve van een integraal veiligheidsbeleid. IV-HO is een initiatief van de Vereniging van Universiteiten (VSNU) en de Vereniging Hogescholen (VH) en het wordt gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW).

Het Platformbureau IV-HO:

  • Ondersteunt en coördineert de samenwerking van en tussen instellingen.
  • Fungeert als secretariaat van de Stuurgroep.
  • Signaleert kansen en knelpunten voor de sector en agendeert die bij de Stuurgroep.
  • Organiseert een community voor IV-managers.
  • Zet de beschikbare subsidiegelden in om IV-managers te detacheren vanuit hun instelling naar SURF om waar het platformbureau is ondergebracht om de implementatie van integrale veiligheid te bevorderen en de subsidiedoelstellingen uit te voeren.
  • Organiseert activiteiten en ondersteunt projecten in overleg met de professionals van instellingen, de landelijke community Integrale Veiligheid (hierna; Community IV).
  • Bewaakt de kwaliteit van het portfolio en signaleert kansen voor verdere ontwikkeling ervan en wendt hiervoor de subsidiemiddelen aan die hiervoor zijn aangevraagd.

Meer informatie over het platform IV-HO vind je hier.

Over SURF

SURF B.V. (“SURF”), gevestigd aan het Moreelsepark 48, 3511 EP Utrecht, treedt op als verwerkingsverantwoordelijke namens het Platform IV-HO. SURF is te bereiken via +31-887873000. SURF is onderdeel van de coöperatie SURF, de ICT-samenwerkingsorganisatie van het onderwijs en onderzoek in Nederland. In de coöperatie SURF werken de Nederlandse universiteiten, hogescholen, universitaire medische centra, onderzoeksinstellingen en mbo-instellingen samen aan ICT-innovatie. Meer over de coöperatie.