Verwijzingsindex radicalisering, extremisme & polarisatie – voor docenten

Risico-en Dreigingsbeeld Hoger Onderwijs 2021

Handreiking Governance van Privacy

Advies Cybersecurity & Kennisveiligheid / Handreiking Governance Privacy

Handreiking Controversiële sprekers helpt bij inrichten externe spreker proces.

Een protest tegen een spreker op uw instelling, een verstoorde bijeenkomst door ontevreden personeel- het zijn situaties die u niet wens op uw onderwijsinstelling. Natuurlijk zijn er voorbereidingen getroffen en is de beveiliging betrokken mar wie is er eindverantwoordelijk? Hoe gaat u te werk en hoe maakt u beslissingen over het beleid met betrekking tot […]