Pas wanneer het dan toch misgaat, ontdekt u dat de voorgaande stappen onmisbaar blijken om goed te kunnen reageren op een incident. Heeft u de juiste instrumenten en protocollen paraat en zijn de medewerkers goed geïnstrueerd?

Met crisismanagement en business continuïteitsmanagement (BCM) denkt u van tevoren na over de mogelijke scenario’s om er zo voor te zorgen dat de continuïteit ook in de toekomst zo goed mogelijk gewaarborgd blijft.

Instrumenten per thema

Integraal

Binnen dit thema zijn vooralsnog geen instrumenten beschikbaar onder de processtap continuïteitsmanagement.

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs

Crisismanagement

Handreiking schoolaanslagen

Kennis- en dilemmafiches

Handreiking crisisorganisatie IV-HO

Starterkit bedrijfscontinuïteit

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema crisismanagement

Zorgwekkend gedrag en radicalisering

Scenariokaart school shooting

Themadag nationale veiligheid en crisisbeheersing

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema zorgwekkend gedrag en radicalisering

Cybersecurity en privacy

Starterkit bedrijfscontinuïteit

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema privacy en cybersecurity

Kennisveiligheid

Binnen dit thema zijn vooralsnog geen instrumenten beschikbaar onder de processtap continuïteitsmanagement.

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema kennisveiligheid

Internationalisering

Binnen dit thema zijn vooralsnog geen instrumenten beschikbaar onder de processtap continuïteitsmanagement.

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema internationalsering

Gebouwveiligheid en bhv

Scenariokaart school shooting

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema gebouwveiligheid en BHV

Sociale veiligheid

Binnen dit thema zijn vooralsnog geen instrumenten beschikbaar onder de processtap continuïteitsmanagement.

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema sociale veiligheid

Integriteit

Binnen dit thema zijn vooralsnog geen instrumenten beschikbaar onder de processtap continuïteitsmanagement.

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema integriteit

Arbo en milieu

Binnen dit thema zijn vooralsnog geen instrumenten beschikbaar onder de processtap continuïteitsmanagement.

Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs thema arbo en milieu