Pas wanneer het dan toch misgaat, ontdekt u dat de voorgaande stappen onmisbaar blijken om goed te kunnen reageren op een incident. Heeft u de juiste instrumenten en protocollen paraat en zijn de medewerkers goed geïnstrueerd?

Met crisismanagement en business continuïteitsmanagement (BCM) denkt u van tevoren na over de mogelijke scenario’s om er zo voor te zorgen dat de continuïteit ook in de toekomst zo goed mogelijk gewaarborgd blijft.

Instrumenten per thema

Integraal

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op

Crisismanagement

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op

Zorgwekkend gedrag en radicalisering

Privacy en cybersecurity

Kennisveiligheid

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op

Internationalisering

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op

Gebouwveiligheid en bhv

Sociale veiligheid

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op

Integriteit

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op

Arbo en milieu

Niets Gevonden

Uw zoekopdracht leverde helaas geen artikelen op