Workshop ‘Integrale Veiligheid, wat is dat eigenlijk?’

De term ‘Integrale Veiligheid’ wordt vaak te pas en te onpas gebruikt. Maar wat wordt er nu eigenlijk precies bedoeld met Integrale Veiligheid? En wat houdt dit precies in voor uw instelling? In deze workshop neemt Integraal Veiligheidsmanager Timo Stortenbeker u aan de hand de meest recente wetenschappelijke inzichten en zijn eigen persoonlijke ervaringen mee in wat Integrale Veiligheid is en wat de voordelen van een Integraal Veiligheidsbeleid zijn.

Workshop ‘Integrale Veiligheid, een lange weg te gaan?’

Als u weet wat Integrale Veiligheid precies is, is de volgende vraag: hoe kunt u nu een Integraal Veiligheidsbeleid invoeren op uw instelling? En welke uitdagingen brengt dit met zich mee? In deze workshop deelt Kees Vos, lid Platform integrale veiligheid Universiteit Utrecht de ervaring hoe de overgang naar een Integraal Veiligheidsbeleid binnen de UU plaatsvindt en welke uitdagingen de UU heeft om de Integrale benadering van veiligheid te borgen.

Workshop ‘Een modelgesprek of gespreksmodel over veiligheid tussen CvB en RvT’

Een interactieve workshop over een praktisch toepasbaar model (verder) voor het gesprek tussen CvB en RvT van een hoger onderwijsinstelling over Integrale Veiligheid en Integraal risicomanagement en met name over een Risk Appetite Statement.

Na een korte algemene inleiding en een duiding van begrippen komen via action learning in de workshop de volgende facetten aan de orde: Waarom zou het gesprek over integrale veiligheid gevoerd moeten worden – en waarom niet? Wat is het beoogd doel van het gesprek over Integrale Veiligheid en hoe bepaal je de inhoud? Dit betekent een afbakening: waar zal het over gaan maar ook : waar zal het in ieder geval niet over gaan. Wat is een juiste setting voor bovengenoemd gesprek, welke voorwaarden zijn nodig en hoe kan dit georganiseerd worden? Wat kunnen succes- en faalfactoren zijn in dit gesprek?

De ‘crisisapp experience’

Twee onderwijsinstellingen (Inholland en COG) hebben samen met het COT de Crisisapp voor het onderwijs ontwikkeld. Een laagdrempelig middel dat uw crisisorganisatie en de respons ondersteunt bij een crisis(oefening).

Benieuwd hoe de app ook uw onderwijsinstelling kan ondersteunen?

In deze workshop krijgt u de mogelijkheid om de app persoonlijk uit te testen op uw eigen device. Gezamenlijk doorlopen we casuïstiek en kunt u de werking van de app direct ervaren op uw eigen telefoon of tablet. Mede-ontwikkelaar Koen Heijndijk (COG) en Michael Mehrow (projectleider crisismanagement IVHO) begeleiden de workshop.