Coronahandreiking hbo

Elke hogeschool dient een eigen Coronaprotocol of -beleid op te stellen met uitgewerkte maatregelen die zijn afgestemd op de opleidingen die worden aangeboden en op de specifieke kenmerken van de hogeschoollocaties. Deze handreiking biedt daarvoor de bouwstenen.

De handreiking en bijbehorende Coronamodule in de branche-RI&E hbo zijn gebaseerd op de wetenschappelijke kennis van COVID-19 die beschikbaar is op het moment van publicatie. In veel opzichten is deze kennis nog niet compleet en kunnen inzichten wijzigen. Dit kan ertoe leiden dat gedeeltes van deze handreiking al snel niet meer up-to-date kunnen zijn. Wijzigingen in inzicht en richtlijnen worden zo snel mogelijk verwerkt. Bij wijzigingen wordt de versiedatum aangepast. Via de website van Zestor en de nieuwsbrieven van Zestor wordt je geïnformeerd over wijzigingen in de handreiking