Iedere organisatie kan een interessant doelwit zijn voor spionage door buitenlandse overheden of commerciële organisaties. Dit geldt ook voor instellingen voor onderwijs en onderzoek, omdat hier veel kennis beschikbaar is die interessant kan zijn voor andere overheden en organisaties.

Kwetsbaarheid spionage vaststellen

Instellingsbesturen en veiligheidsprofessionals moeten zich er meer van bewust zijn dat spionage een reëel veiligheidsrisico is. Om u hierbij te helpen, heeft de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) de kwetsbaarheidsanalyse-spionage (KWAS) ontwikkeld.

De KWAS helpt u om te bepalen of uw organisatie een interessant doelwit is voor spionage. Een onderdeel hiervan is een handleiding waarmee u kunt nagaan of en hoe kwetsbaar uw onderwijsinstelling is.

Ter ondersteuning van de KWAS-handleiding is ook een e-learningmodule spionage beschikbaar.