De meeste hogeronderwijsinstellingen hebben impliciet beleid met regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens of een informatiebeveiligingsbeleid dat onderdelen van privacy meeneemt. Een goede privacybescherming is hiermee echter niet altijd geborgd.

Privacy verwerken in beleid

Om privacy op een goede manier te verwerken in bestaand of nieuw beleid en om dit beleid aan te passen aan de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), kunt u gebruik maken van het privacy-modelbeleid van SURF.

Dit privacy-modelbeleid bevat regels en een leidraad voor hogescholen en universiteiten om zorgvuldig met persoonsgegevens om te kunnen gaan.