In het hoger onderwijs is internationalisering een belangrijke factor. Ieder jaar vertrekken studenten voor studie of stage naar het buitenland en komen studenten uit heel de wereld naar Nederlandse hoger onderwijsinstellingen. Hoewel internationalisering een belangrijk onderdeel van het Nederlandse hoger onderwijs is, brengt het ook risico’s met zich mee. Vanuit de instelling moet een balans worden gevonden tussen de veiligheid van studenten en personeel en het open en transparante karakter van de instelling. Om instellingen te ondersteunen bij het vinden van die balans heeft Crisislab in opdracht van het Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs de risk analysis higher education institutions geschreven.

Risk analysis

In deze risicoanalyse is een breed spectrum aan risico’s opgenomen waar hoger onderwijsinstellingen mee geconfronteerd kunnen worden. Naast het schetsen van de risico’s en recente ontwikkelingen biedt de risk analysis handvatten en tips voor veiligheidsmanagers en biedt het aanbevelingen voor instellingen, EU lidstaten en de Europese commissie. De risk analysis higher education institutions kunt u hier vinden:

Risk analysis HEIs