Student uit beeld

Soms zijn studenten uit beeld. Wat is er aan de hand met de student? Zijn er persoonlijke omstandigheden die maken dat je beter wel, of juist niet contact kan opnemen? Wat doe je als dat niet lukt, wanneer geef je een signaal af, en aan wie? Er zijn allerlei situaties waarin docenten behoefte kunnen hebben aan uniforme handvatten. 

De Opleiding Verpleegkunde van Hogeschool Rotterdam heeft daarom het stroomschema ‘Student uit beeld’ ontwikkeld. Dit schema helpt bij het inzichtelijk maken van de stappen die je kunt ondernemen bij zorgwekkend gedrag van een student. Download het schema hier.

Aangezien deze vraagstukken ook bij andere instellingen en opleidingen spelen, wordt dit schema breder beschikbaar gesteld via een partnerschap met het Platform IV-HO. Zoek je meer informatie over zorgwekkend gedrag? Raadpleeg dan dit interactieve magazine, een eerdere publicatie van het platform.