Op 1 december jl. organiseerde de Rijksuniversiteit Groningen i.s.m. IV-HO een netwerkbijeenkomst over ‘zorgwekkend gedrag en radicalisering’. Op deze bijeenkomst is vanuit het programma IV-HO door projectleider Paul Goossens een presentatie gegeven aan de verzamelde professionals uit het ho en mbo over dit onderwerp, met een focus op wat instellingen kunnen doen om het signalerend vermogen te vergroten en hoe een handelingsperspectief te bieden. Naast deze presentatie werd door de politie (Frank Smilda) een presentatie verzorgd over wat de politie op het onderwerp radicalisering en extremisme tegenkomt en doet. Beiden presentaties boden de eigen context van respectievelijk het (hoger) onderwijs en politie. Voor onderwijsinstellingen is het van belang een zorgvuldig proces te hebben doorlopen, inclusief afwegingskaders voor wanneer je iets deelt, bijvoorbeeld met de politie.

Het inhoudelijke deel werd afgerond met een paneldiscussie met beiden presentatoren en Elmer Sterken, rector magnificus van de RuG, waarbij vragen uit het publiek werden beantwoord. Belangrijke punten die daaruit naar voren kwamen zijn de (nog wat afwezige) focus op social media en focus op betrekken studenten bij het onderwerp. Duidelijk is dat het onderwerp leeft binnen de aanwezige instellingen en dat de presentaties de aanwezigen inzicht hebben gegeven in de mogelijkheden hoe hiermee aan de slag te gaan. Ook voor het programma IV-HO zijn de hiervoor genoemde opbrengsten nog richtingen waaraan in de toekomst kan worden gewerkt.

Belangrijke andere winst van de bijeenkomst bleek uit de netwerkfunctie ervan. Diverse instellingen hebben bij het programma IV-HO hun interesse kenbaar gemaakt om nader te overleggen voor een lokaal vervolg op dit onderwerp, of advies op de integrale benadering van veiligheid.

Tekst: Paul Goossens – 14 december 2017