Pesten op het werk is een groot probleem. 1 op de 6 werknemers wordt namelijk weleens gepest, gediscrimineerd of geïntimideerd door collega’s of door de werkgever. Deze pesterijen leiden tot symptomen als stress en een verhoogde kans op burn-out. Vaak heeft dit verzuim tot gevolg, maar ook andere risico’s voor de gepeste, pester en organisatie.

Herken pesten op het werk

De Wegwijzer pesten op het werk leidt u in 3 stappen naar een effectieve aanpak tegen pestgedrag op de werkvloer. Onderdeel van deze wegwijzer is een checklist voor het herkennen van ongewenst gedrag. TNO heeft deze wegwijzer in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ontwikkeld.

Duurzame inzetbaarheid

De campagne ‘Op weg naar duurzame inzetbaarheid’ besteedt ook aandacht voor ongewenst gedrag. Op de website www.duurzameinzetbaarheid.nl vindt u nieuws, praktijkverhalen en hulpmiddelen over dit onderwerp.