Voor een professioneel bestuur, governance en kwalitatief onderwijs hebben zowel hogescholen als universiteiten een branchecode goed bestuur opgesteld.

Beide gedragscodes worden jaarlijks gemonitord. Onderwijsinstellingen die de code niet naleven riskeren een sanctie.

Governance hogescholen

In de branchecode goed bestuur (governance) staat dat hogescholen verplicht zijn om een integriteitscode, klokkenluidersregeling en een regeling ongewenst gedrag te hebben.

Daarnaast moet het College van Bestuur in het jaarverslag inzicht geven in de werking en de belangrijkste resultaten van het interne risicomanagementsysteem.

Goed bestuur universiteiten

Ook universiteiten hebben gezamenlijk een code goed bestuur opgesteld, omdat zij transparantie en verantwoording over het bestuur belangrijk vinden. Elke universiteit publiceert de naleving van de code op de eigen website.