Samenwerking tussen veiligheidsplatforms hoger onderwijs

Op vrijdag 2 december 2016 hebben het Platform Beveiliging Nederlandse Universiteiten (PBNU) en het platform Veiligheid & Beveiliging HBO een convenant ondertekend om kennis en ervaring voortaan niet alleen binnen het eigen platform uit te wisselen, maar ook tussen de aangesloten universiteiten en hogescholen.

Een mooi initiatief dat vanuit het programma Integraal Veilig Hoger Onderwijs (IV-HO) van harte ondersteund wordt en gefaciliteerd is met een kennismakingsbijeenkomst voor alle leden. Bij het Platform Beveiliging Nederlandse Universiteiten zijn 13 universiteiten aangesloten. Het platform Veiligheid & Beveiliging HBO telt op dit moment 15 hogescholen in het netwerk.

Professionalisering

Het doel van het convenant is uitwisseling van kennis en ervaring tussen veiligheid- en beveiligingsprofessionals. Bovenliggend doel is de veiligheid en beveiliging in het hoger onderwijs te innoveren en te professionaliseren. Ook het veiligheidsbewustzijn onder studenten en medewerkers zou hiermee vergroot moeten worden.

Integrale Veiligheidsbenadering

Het programma IV-HO wil hier een bijdrage aan leveren door het ontwikkelen, innoveren en beschikbaar stellen van producten, handreikingen etc. en het uitdragen van de integrale veiligheidsbenadering.