Afwegingskader Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Met de aanscherping van de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zijn alle hoger onderwijsinstellingen verplicht binnen de meldcode een afwegingskader te hanteren waarin beschreven staat hoe omgegaan wordt met vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dit afwegingskader moet reeds klaar zijn, zie daarover dit persbericht, en zit nu in een implementatieperiode. Vanaf 1 januari 2019 dient het afwegingskader operationeel te zijn geïmplementeerd.

Het programma IV-HO heeft  in opdracht van de VH en VSNU het format voor het afwegingskader ten behoeve van de beroepsgroep ‘hoger onderwijs’ ontwikkeld. Het afwegingskader is tijdens de conferentie Safe & Open Higher Education op 6 juni 2018 gepresenteerd en hieronder op deze website te vinden.

Bent u op zoek naar nog meer informatie over de wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling? Bekijk dan ook de toolkit die de rijksoverheid heeft samengesteld.

Bij eventuele vragen kunt u contact opnemen met het programma IV-HO via Secretariaat@integraalveilig-ho.nl.

Meldcode

Stroomschema ‘Meldcode huiselijk geweld & afwegingskader’ escalatieladder – meldcode

Stroomschema ‘Meldcode huiselijk geweld & afwegingskader’ escalatieladder – afwegingskader