In opdracht van het programma IV-HO is het COT een Dreigingsbeeld Hoger Onderwijs aan het opstellen. Dit dreigingsbeeld kunt u als veiligheidsexpert gebruiken als input voor de risico-inventarisatie voor uw instelling, of om het gesprek aangaan met uw college van bestuur over (integrale) veiligheid. Het dreigingsbeeld zal een beeld geven van welke dreigingen er zijn voor hoger onderwijsinstellingen en hoe die dreigingen zich ontwikkelen, op eenzelfde manier als in het cyberdreigingsbeeld van SURF wordt beschreven. Het programma IV-HO streeft ernaar om jaarlijks het dreigingsbeeld te updaten zodat trends in dreigingen voor het hoger onderwijs zichtbaar worden.

Op de conferentie Safe & Open Hoger Onderwijs zal het dreigingsbeeld worden gepresenteerd en kunt u in gesprek komen met de makers. Heeft u vragen, of wilt u input leveren voor het Dreigingsbeeld Hoger Onderwijs, dan kunt u via info@integraalveilig-ho.nl contact opnemen met het programma IV-HO.