De VSNU en VH hebben het thema arbo en milieu voor het hoger onderwijs grotendeels opgepakt. Zij hebben elk, in samenwerking met werkgevers- en werknemersorganisaties, een arbocatalogus opgezet die richtlijnen en informatie bieden voor de bevordering van een veilige en gezonde werkomgeving.

Arbocatalogus hbo

De arbocatalogus hbo is een handig hulpmiddel voor hbo-instellingen om de zorg voor veilig en gezond werken te verbeteren. Het biedt onder andere richtlijnen en informatie over een gezonde werkplek, verzuim, werkdruk, ongewenst gedrag en gevaarlijke stoffen.

Arbocatalogus universiteiten

De Arbocatalogus Nederlandse Universiteiten bestaat uit verschillende deelcatalogi over een verscheidenheid aan onderwerpen: van psychosociale arbeidsbelasting tot BHV, proefdierallergie en gevaarlijke stoffen. Momenteel zijn zeven deelcatalogi door de Inspectie SZW vastgesteld. Op de pagina’s van de goedgekeurde deelcatalogi kunt u ter inspiratie goede voorbeelden vinden over uitvoering van arbobeleid.