E-learning zorgwekkend gedrag

(For English please see below)

In Nederland kampen veel studenten met meerdere problemen waar zorgwekkend gedrag uit kan voortkomen (zoals depressie, stress of externe factoren). Dit kan gevaarlijke situaties opleveren voor de student zelf en zijn of haar omgeving.

Op hogescholen en universiteiten zijn docenten één van de eersten die signalen opvangen als het niet goed gaat met een student. Zij weten echter soms niet hoe zij deze signalen moeten duiden en wat zij met deze signalen moeten en kunnen. Hierdoor kan het te lang duren om studenten te voorzien van de hulp en ondersteuning die zij nodig hebben.

Signalen herkennen en ernaar handelen

Om docenten en andere professionals binnen het hoger onderwijs te helpen deze signalen te herkennen en een handelingsperspectief te bieden om verder stappen te ondernemen, heeft het Platform Integraal Veilig Hoger Onderwijs (IV-HO) de e-learning zorgwekkend gedrag ontwikkeld. Ook wordt geleerd dat docenten en andere professionals slechts 1 van de puzzelstukjes zien en dat het belangrijk is alle puzzelstukjes bij elkaar te leggen voor een goed beeld.

Opbouw e-learning

De e-learning bestaat uit 6 modules; het doorlopen hiervan duurt ongeveer 2 uur. Na de introductiemodule volgen 3 praktijkmodules waarin u de verhalen van 3 docenten en hun studenten volgt, waarbij steeds een vorm van zorgwekkend gedrag de basis is. De onderwerpen van zorgwekkend gedrag die hierin uitgelicht worden zijn: suïcide, agressie en radicalisering.

De 5e module biedt een meer theoretische verhandeling over zorgwekkend gedrag, waarin cursisten de ‘Pathway to violence’ volgen en daarmee alle stadia van zorgwekkend gedrag tot een geweldsdaad behandelen. Tevens is in de cursus een bronnenbank opgenomen met daarin links naar boeken en online artikelen voor diverse onderwerpen, zoals suïcide, radicalisering en agressief gedrag.

Geheel online of begeleid

De e-learning is geheel online te volgen in het eigen tempo van de cursist. Het is echter aan te raden om een bijeenkomst te organiseren om te kunnen discussiëren over de onderwerpen van de e-learning. Iedere docent zal immers zijn of haar eigen associaties hebben bij de voorbeelden die worden gegeven in de e-learning.

Mocht u met uw instelling een uitgebreider begeleid traject willen opzetten met deze e-learning kunt u inspiratie opdoen in de varianten voor een blended learning traject (PDF – 236 kB).

Voor het opleiden van een interne trainer om zo’n traject op te zetten kan IVHO – bij voldoende animo – een train-de-trainercursus organiseren.

E-learning stichting School en Veiligheid

Wanneer u na het volgen van de E-learning meer wil weten over het omgaan met studenten die zorgwekkend gedrag vertonen, bestaat er ook de mogelijk de digitale leermodule Omgaan met extreem gedrag en polarisatie van stichting School en Veiligheid (SSV) te volgen. In deze module wordt uitgelegd hoe u as docent op een veilige en respectvolle wijze het gesprek met studenten aan kan gaan over lastige thema’s als extremisme en polarisatie. Hoewel de E-learning van SSV zich vooral op het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs richt, is de module ook zeer geschikt voor docenten in het hoger onderwijs.

E-learning alarming behaviour

Many students struggle with issues that can lead to alarming behaviour (for example suicidal tendencies, aggression or radicalization). This can lead to dangerous situations, for the student or for his or her surroundings.

In higher education institutions, teachers are amongst the first ones that can notice signs of alarming behaviour in students. However, teachers do not always know how to interpret these signs or how to act on them, which can lead to students receiving necessary aid too late, or not at all.

Recognizing and acting on signals of alarming behaviour

To help teachers and other professionals recognize these signals as well as offer them perspective on how to act, the programme Safe and Open Higher Education has developed the e-learning alarming behaviour. Another aspect of the e-learning is that teachers and other professionals possess only one of the many pieces of the puzzle concerning alarming behaviour. This means that in order to see the complete picture, all of the puzzle-pieces should be put together.

Structure of the e-learning

The e-learning consists of six modules, with a combined duration of about two hours to take in all the material. The introductory module is followed by three modules in which you will see three cases of students that are displaying alarming behaviour and the way teachers deal with those students. The three forms of alarming behaviour that are covered are: suicidal tendencies, aggression and radicalization.

The fifth module is more theoretical and shows the so called Pathway to Violence, a model that describes all the steps a person goes through before committing an act of violence.

The sixth and final module offers instructions on how to download and modify the e-learning, so that you can use in any way you see fit.