Weeralarm code rood, CvB besluit en scenariokaart

Wat doet uw instelling wanneer het KNMI code rood heeft afgegeven? Laat u colleges, onderzoeken of tentamens gewoon door gaan? Raadt u mensen af naar uw instelling te komen? Of sluit u de instelling volledig? Iedere instelling zal bij een weeralarm keuzes moeten maken en het maken van deze keuzes kan soms lastig zijn. Daarom stelt de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen via het Platform IV-HO een scenariokaart en CvB-besluit beschikbaar voor andere instellingen ter inspiratie in het kader van samen werken aan een veilige leer- en werkomgeving.

Beide documenten zijn kosteloos op te vragen via het Platform IV-HO. Bent u werkzaam aan een hoger onderwijsinstelling en wilt u deze documenten ontvangen? Stuur dan een mail naar het secretariaat van het Platform IV-HO.