Wij-zij denken: wat is een effectieve strategie?

Animations below in English (with Dutch subtitles).

Als onderwijsprofessionals krijgen we soms te maken met stevige spanningen door wij-zij denken. Er wordt met one-liners gestrooid, er lijkt geen ruimte meer voor nuance. Steeds meer mensen lijken daarin mee te willen gaan, er ontstaan kampen die tegenover elkaar staan. Een klein incident kan al aanleiding zijn voor grote onrust.

We zien dit in de klas of collegezaal, of op sociale media, bijvoorbeeld als een student stevige taal laat horen na een terroristische aanslag. Niet zelden volgt een snoeiharde tegenreactie of juist een heel ongemakkelijk zwijgen. Wat doe je dan als docent? Wat is effectief? Wat vind je er zelf eigenlijk van en mag dat een rol spelen in de collegezaal?

We zien wij-zij denken ook in de kantine, bijvoorbeeld tussen collega’s, als gesproken wordt over ’die studenten van tegenwoordig die wel of niet aartslui zijn’. Of in het MT, als besloten moet worden over het wel of niet weigeren van een omstreden spreker, of de mate van beveiliging van de school. Hoe pak je dit aan als directie?

We hebben hier te maken met polarisatie. Daar is gek genoeg nog weinig strategie op bedacht. Dat komt doordat we geneigd zijn om polarisatie te negeren of om het als conflict te benaderen. Met als effect dat we alleen maar meer olie op het vuur gooien, ondanks al onze interventies, onze goede intenties en heldere woorden over waarden, oprechte aandacht, dialoog.

Wat kan een docent of manager doen en wat is de rol van de andere professionals in de organisatie?

Met drie animaties willen we inzicht geven in de dynamiek van polarisatie en onze eigen rol daarin, inclusief de valkuilen waar we al snel instappen. Ook is er door middel van vier game changers aandacht voor wat we preventief kunnen doen en wat we kunnen doen na een incident dat binnen of buiten de school plaatsvindt.

De animaties zijn ontworpen voor alle professionals in het hoger onderwijs, in co-productie met Inside Polarisation. Ze zijn gebaseerd op een beproefd Denkkader Polarisatie, ontwikkeld door Bart Brandsma/Inside Polarisation, dat ook wordt ingezet door politie, gemeenten en andere werkvelden. Het denkkader bevat 3 wetten (animatie 1), 5 rollen (animatie 2) en 4 game changers (animatie 3).

Misschien bekijk je de animaties omdat je gericht op zoek bent, misschien puur vanuit nieuwsgierigheid of juist afwachtend. Voel je vrij om te onderzoeken of dit voor jou, jouw collega’s en jouw onderwijsinstelling relevant is.

We willen je als onderwijs professionals uitnodigen: verken dit denkkader en neem het mee in de overwegingen en activiteiten rond veilig onderwijs. Is er wij-zij denken in jouw onderwijscontext waar spanning op zit en wat is jouw rol hierin? Voor nadere informatie over de polarisatie-animaties en veiligheid in het hoger onderwijs kan je terecht bij secretariaat@integraalveilig-ho.nl.

Wil je je verder verdiepen in polarisatie en/of met je collega’s of instelling hier meer mee doen? Dan vind je meer informatie op www.insidepolarisation.nl

Schroom niet om contact met ons op te nemen met je vragen of opmerkingen!

Bekijk hier de animaties