Het doel van het programma Deskundigheidsbevordering zorgwekkend gedrag (pdf – 451 kB) is om de veiligheid van studenten, medewerkers en de omgeving te borgen. Dit is de maatschappelijke verantwoordelijkheid van hogescholen en universiteiten.

Het programma bestaat uit een training, e-learning en een procesgang en biedt eerstelijns professionals en studentondersteuners in het hoger onderwijs de nodige kennis, een handelingsperspectief en inzicht in het doorlopen van een zorgvuldig proces bij zorgwekkend gedrag.

Trainingsaanbod professionals

De gratis training zorgwekkend gedrag richt zich in de eerste plaats op eerstelijns professionals, zoals docenten, decanen, vertrouwenspersonen en baliepersoneel. Zij hebben veel contact met studenten en kunnen daarom het eerst signalen van zorgwekkend gedrag en radicalisering oppikken.

De trainingen helpen om de basiskennis over zorgwekkend gedrag te verhogen. Door middel van train-de-trainersessies kunt u een olievlek creëren en zo stapsgewijs de veiligheid verhogen.

Vervolg programma

Om de deskundigheid over zorgwekkend gedrag ook na een training te blijven borgen, is het verstandig om een periodiek zorgoverleg te organiseren. Bespreek hierin trends, casussen en incidenten van zorgwekkend gedrag bij studenten.