Handreiking veiligheidsbeleid voor internationale mobiliteit 

De werkgroep Internationalisering van Platform IV-HO heeft in samenwerking met Forth Global de Handreiking Internationalisering opgesteld. Deze handreiking voor Integraal Veiligheidsmanagers (IV-managers) bevat adviezen over de inrichting van governance en het opstellen van beleid voor internationale mobiliteit in het hoger onderwijs. 

Internationale reisbewegingen komen, na een lange periode van beperkingen als gevolg van de coronacrisis, inmiddels weer op gang. Incidenten met betrekking tot inkomende en uitgaande studenten, onderzoekers en medewerkers blijven volgens het Risico- en Dreigingsbeeld Hoger Onderwijs uit 2021 een reëel risico voor hoger onderwijsinstellingen. Het is daarom belangrijk om handen en voeten te geven aan veiligheidsbeleid voor internationale mobiliteit en daarnaast te blijven monitoren op effectiviteit en het verbeteren ervan. Deze handreiking dient als hulpmiddel om daarmee aan de slag te gaan.

Lees de handreiking hier.