Magazine zorgwekkend gedrag

(for English see here) Als docent maak je je soms zorgen om een student. Je observeert een verandering in zijn of haar gedrag. Of de student geeft zelf aan dat er iets aan de hand is. Wat kun en moet je doen? Dat kan lastig zijn om te bepalen.

Dit magazine biedt uitleg over zorgwekkend gedrag. In korte tijd beschik je na het lezen over praktische handvatten om zorgwekkend gedrag te signaleren en hier actie op te ondernemen. Daarnaast biedt het magazine inhoudelijke verdieping op vier specifieke vormen van zorgwekkend gedrag, namelijk suïcide, polarisatie, radicalisering en agressie.

Het magazine is een vervolg op de e-learning zorgwekkend gedrag van 2017 en is aangepast met behulp van o.a. een behoeftepeiling in december 2020. Doelgroep voor het magazine is Het magazine is bedoeld voor personeel dat in direct contact met studenten staat.

Bekijk het magazine hier.