Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft in 2010 Regioplan Beleidsonderzoek en de Windesheim Hogeschool de opdracht gegeven om een handreiking op te stellen over het fenomeen ‘schoolaanslagen’. Deze handreiking preventie en omgaan met schoolaanslagen is bedoeld voor het onderwijspersoneel van secundair en tertiair onderwijs in Nederland. De handreiking kunt u hier vinden.