Onderdeel van risicomanagement bij het thema arbo en milieu is een incidentenregistratie. Door het aantal en de aard van incidenten te registreren, krijgt u meer inzicht in de potentiële risico’s binnen de onderwijsinstelling.

FMIS incidentenregistratie

Hogeschool Rotterdam registreert incidenten met behulp van het programma Planon. Dit is een facilitair managementinformatiesysteem (FMIS) waarmee u informatie en facilitaire processen kunt beheren.

Via het intranet van Hogeschool Rotterdam kunnen studenten en medewerkers zelf een incident melden met behulp van zelfregistratieformulieren. Hierdoor is een incident sneller bij de afdeling Integrale Veiligheid.