Het managen van integrale veiligheid is een belangrijke, maar complexe taak voor instellingsbesturen in het hoger onderwijs.

Om op een correcte en procesmatige manier om te kunnen gaan met risico’s en incidenten is een goed managementsysteem nodig.

Raamwerk voor verbetering

Het Managementsysteem Integrale Veiligheid (MIVH) (pdf – 2,1 MB) biedt onderwijsinstellingen een raamwerk voor een structurele verbetering van veiligheid, paraatheid, respons, continuïteit en incasseringsvermogen.

Het systeem helpt het management met de benodigde planning en besluitvorming voor het voorbereiden en voorkomen van verstorende incidenten en het reageren erop. Denk daarbij aan een noodsituatie, crisis of ramp, in wat voor vorm dan ook.

Integraal veiligheidsniveau

Met behulp van de volwassenheidsstappen uit dit managementsysteem krijgt u inzicht in het integraal veiligheidsniveau van uw eigen instelling en kunt u werken aan een praktische aanpak voor verbetering op de verschillende veiligheidsthema’s. Vanwege de complexiteit van het onderwerp is een procesbenadering noodzakelijk.

Het managementsysteem is een van de producten die het Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs gratis beschikbaar stelt voor hogescholen en universiteiten.