Bent u als instellingsbestuur in het hoger onderwijs in control? Heeft u alle veiligheidsrisico’s in kaart gebracht en weet u wat de oorzaken en gevolgen van die risico’s zijn? Hoe heeft u die risico’s beheersbaar gemaakt?

Stappenplan integrale aanpak

De juiste aanpak is om de verschillende veiligheidsvraagstukken, zoals informatiebeveiliging, kennisveiligheid, privacybescherming en integriteit, integraal en samenhangend te benaderen. Het liefst als onderdeel van of in lijn met het integraal corporate risicomanagement.

Om dit te bereiken, kunt u gebruik maken van het stappenplan Naar een integrale veiligheidsinfrastructuur (pdf – 170 kB). Hierin staan 7 heldere stappen om van integraal risicomanagement te komen tot een integrale veiligheidsinfrastructuur (en vice versa).