Advies Governance van Cybersecurity & Kennisveiligheid

Het Platform IV-HO heeft met KPMG de position paper ‘Governance van Cybersecurity, Privacy & Kennisveiligheid – Pas toe of leg uit!’ opgesteld. Het bevat een expertopinie over de inrichting van de cybersecurityfunctie in samenhang met de andere integrale veiligheidsgebieden binnen instellingen.

De ommezwaai van fysiek naar online onderwijs door de Coronacrisis en de ransomware-aanval op de Universiteit Maastricht staan nog vers in het geheugen en waren acceleratoren om in Platformverband aan een gezamenlijk advies te werken. Vervolgens is met KPMG, experts van instellingen (zoals de CISO’s) en enkele ‘cyberprofessoren’ deze expertopinie tot stand gekomen.

Met het paper hoopt het Platform IV-HO bij te dragen aan kennisdeling en het goede gesprek in de sector hoger onderwijs.

Klik hier voor de Engelse versie van het paper.