Risico-en Dreigingsbeeld Hoger Onderwijs 2021

In opdracht van het Platform IV-HO heeft het COT een nieuwe editie van het ‘Risico- en Dreigingsbeeld Hoger Onderwijs’ opgesteld. Dit rapport kunnen veiligheidsexperts gebruiken als input voor de risico-inventarisatie voor hun instelling, of om het gesprek aan te gaan met het college van bestuur over (integrale) veiligheid. Het rapport geeft een beeld van welke risico’s en dreigingen er zijn voor hoger onderwijsinstellingen en hoe die zich ontwikkelen, en is daarmee een vergelijkbaar instrument als het Cyberdreigingsbeeld onderwijs en onderzoek van SURF.

Heeft u als veiligheidsexpert vragen, of wilt u input leveren voor het ‘Risico- en Dreigingsbeeld Hoger Onderwijs 2021’, neem dan contact op met het Platform IV-HO via secretariaat@integraalveilig-ho.nl.

Het volledige Risico- en Dreigingsbeeld 2021 leest u hier.

Klik hier voor het Dreigingsbeeld van 2018.